Masz pytanie?

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bioity.pl jest Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś, prowadzający działalność gospodarczą pod adresem  Brzezina ul. Kasztanowa 3, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki NIP 8981061837  REGON 364548925, adres poczty elektronicznej: witryna@bioity.pl.

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego.

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bioity.pl zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są przez www.bioity.pl oraz partnerów w celu zrealizowania umowy sprzedaży w szczególności  serwisów obsługujących płatności oraz dostawy przesyłek lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (po zalogowaniu się na konto w sklepie internetowym www.bioity.pl).

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy www.bioity.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu klienta, w celu umożliwienia rozpoznania i dostosowania strony sklepu do jego potrzeb.

 

 

 

 

Facebook